Przyprowadź znajomego

Regulamin Promocji Promocja skierowana jest do Klubowiczów posiadających aktywny karnet Sanus Fitness i dotyczy możliwości polecenia Klubu Sanus Fitness osobie trzeciej, nie będącej Klubowiczem, zwanej dalej „Osobą Poleconą”. Klubowicz Polecający otrzyma jeden darmowy miesiąc członkostwa. Karnet otrzymany w promocji będzie przedłużeniem obecnego karnetu Klubowicza, co oznacza, że jego aktywacja nastąpi kolejnego dnia po zakończeniu obecnie aktywnego abonamentu. Karnetu otrzymanego w promocji nie można przepisać na inną osobę, nie podlega on…